fredag, juni 15, 2012

WeCloud beskytter mot nye sårbarheter

WeClouds websikkerhetsløsning Zscaler, som samarbeider med Microsoft gjennom MAPPs-programmet, har aktivert beskyttelse for de følgende 16 web-baserte klient-sårbarheter, som er inkludert i Microsofts sikkerhetsoppdatering for juni:

MS12-­-037 – Cumulative Security Update for Internet Explorer (2699988)
Severity: Critical Affected Software
 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Internet Explorer 9

CVE-­-2012-­-1523 Center Element Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted. 

CVE-­-2012-­-1858 HTML Sanitization Vulnerability
Description: An information disclosure vulnerability exists in the way that Internet Explorer handles content using specific strings when sanitizing HTML.

CVE-­-2012-­-1873 Null Byte Information Disclosure Vulnerability
Description: An information disclosure vulnerability exists in Internet Explorer that could allow an attacker to gain access and read Internet Explorer's process memory.

CVE-­-2012-­-1874 Developer Toolbar Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

CVE-­-2012-­-1875 Same ID Property Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

CVE-­-2012-­-1876 Col Element Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that does not exist.

CVE-­-2012-­-1877 Title Element Change Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

CVE-­-2012-­-1878 OnBeforeDeactivate Event Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

CVE-­-2012-­-1879 insertAdjacentText Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an undefined memory location.

CVE-­-2012-­-1880 insertRow Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

CVE-­-2012-­-1881 OnRowsInserted Event Remote Code Execution Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that Internet Explorer accesses an object that has been deleted.

MS12-­-038 – Vulnerability in .NET Framework Could Allow Remote Code Execution (2706726)
Severity: Critical Affected Software
 • Windows XP
 • Windows Server 2003 
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
CVE-­-2012-­-1855 .NET Framework Memory Access Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the Microsoft .NET Framework due to the improper execution of a function pointer.

MS12-­-039 – Vulnerabilities in Lync Could Allow Remote Code Execution (2707956)
Severity: Important Affected Software
 • Microsoft Communicator 2007
 • Microsoft Lync 2010
CVE-­-2011-­-3402 TrueType Font Parsing Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that affected components handle shared content that contains specially crafted TrueType fonts.

CVE-­-2012-­-0159 TrueType Font Parsing Vulnerability
Description: A remote code execution vulnerability exists in the way that affected components handle shared content that contains specially crafted TrueType fonts.

CVE-­-2012-­-1858 HTML Sanitization Vulnerability
Description: An information disclosure vulnerability exists in the way that HTML is filtered that could allow an attacker to perform cross-­-site scripting attacks and run script in the security context of the current user.

MS12-­-040 – Vulnerability in Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Could Allow Elevation of Privilege (2709100)
Severity: Important Affected Software
 • Microsoft Dynamics AX 2012
CVE-­-2012-­-1857 Dynamics AX Enterprise Portal XSS Vulnerability
Description: A cross-­-site scripting vulnerability exists in Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal that could result in information disclosure or elevation of privilege if a user clicks a specially crafted URL that contains malicious JavaScript elements. 

onsdag, juni 06, 2012

Nytt AntiVirus varmt mottatt

Secure Anywhere - siste skudd på stammen i produktporteføljen hos WeCloud - har blitt veldig varmt mottatt på markedet etter introduksjonen i begynnelsen av 2012. Mange kunder forteller om hvordan de, ved hjelp av SecureAnywhere, har oppdaget tidligere ukjente virus - samtidig som brukerne har opplevd en betydelig forbedret yteevne. Løsningen har også fått mye internasjonal oppmerksomhet i media og flere profesjonelle tester peker på vesentlige fordeler i sammenligning med tradisjonelle AntiVirus-program.

Les noen tester og vurderinger her:

PC Mag Review -  SecureAnywhere Antivirus
"Installer and program are incredibly tiny"
"Perfect score in my malware-blocking test" V3 Test & Review - Secure Anywhere
"Easy-to-use and excellently-designed malware protection with powerful central management and deployment features, and which should appeal to a wide range of businesses”. Les testen her!


AV Wars (RescuTechs LLC) 
"No antivirus program we tested performed better at detection and removal of rootkits and scareware."  Les testen her!

AV Test (Independent IT-Security Institute)
"100% Protection against 0-day malware attacks, inclusive of web and e-mail threats (Real-World Testing)"
Les testen her!